10 stylů jógy

Připravili jsme pro Vás přehled 10 stylů jógy

 1060x350 kolaze (46)

 

1. Bikram jóga 

Bikram jóga je systém jógy navržen a pojmenován po jogínovi jménem Bikram Choudhurmy. Pozice jsou převzaty z tradičních technik Hatha jógy a představeny na Západě v 70. letech 20. století. Všechny lekce Bikram jógy série pro začátečníky trvají 90 minut a sestávají ze stejné série 26-ti postojů, včetně dvou dechových cvičení. Základní Bikram jóga se cvičí při pokojové teplotě nastavené minimálně na 40,5 °C.

2. Ashtanga jóga

Ashtanga jóga má tisícileté kořeny v opravdové tradici. Nese v sobě pravou duši jógy. Do dnešního světa ji přinesl Sri K. Patabhi Jois nebo Guruji, který se ji naučil od svého učitele Krishnamacharyu. Ashtanga Jóga se skládá ze čtyř přesně stanovených sérií - posloupností složených ze specifických
pozic lišících se náročností a efektem na tělo i mysl - Primary Series, Intermediate Series a Advanced A & B. Guruji učil tento systém jógy ve městě Mysore v jižní Indii. Učil ji metodou, kterou pojmenovali podle názvu tohoto města - Mysore Style.

3. Hormonální jóga 

Forma terapeutické jógy, která je zaměřena na harmonizaci činnosti orgánů podílejících se na tvorbě hormonů (štítná žláza, hypofýza, vaječníky, žlázy s vnitřní sekrecí, nadledvinky), čímž se zlepšuje funkce celého těla. Jedná se o dynamický druh jógy, který přináší rychlé výsledky. Hormonální jógová terapie slouží také jako holistická a omlazující technika. Tento systém se zaměřuje na práci s energií, posiluje, oživuje a harmonizuje fyzické i energetické tělo, čímž uvádí do rovnováhy i náš hormonální systém. Celkově zvyšuje flexibilitu, vitalitu.

4. Integrální jóga 

Hlavním cílem integrální jógy je sjednocení mnoha jógových cest (hatha, rádža, bhakti, karma, džňána a džapa) do jednoho všeobjímající směru. Ironií však je, že přesto existují dvě rozdílné hnutí integrální jógy, jedno založené Sri Aurobindo a druhé založené Svámím Satčitánandom. Samotná praxe široce čerpá z indických duchovních tradic a slučuje se s jinými metodami. Jde o umění žít harmonicky a kreativní s vědomím celistvého vnímání bytí. Kritizující Hatha jógu pro její přehnaný důraz na fyzickou stránku existence, jde integrální jóga podle jejího zakladatelů daleko za hranice tělesného cvičení a zahrnuje meditaci, mantry, službu, oddanost a hluboké studium všech odvětví jógy. Integrální jóga přistupuje k Asan velmi jemně, na hodinách učitelé zařazují pránájámu, recitaci manter, krije a meditaci. Integrální jóga vede studenty k tomu, aby zašli až za fyzickou stránku praktikování ásan a sjednotily tělo, mysl a ducha a mohli tak žít s ostatními klidnější a šťastnější.

 5. Jivamukti jóga 

Jivamukti spojuje fyzický styl založený na vinyasa s dodržením pěti principů: Shastri, bhakti, ahimsa, nadané (hudba) a Dhyana (meditace). Je to fyzická, etická a duchovní praxe, která podporuje veganizmus, sociální aktivismus a enviromentalizmus. Lekce obvykle zahrnují zpívání a diskusi o filozofii jógy. Tento styl založili Sharon Gannon a David Life.

6. Karma jóga

Tento styl vychází z myšlenky, že nejsme bez minulosti, ale zároveň máme vztah ke své budoucnosti. Tato forma jógy zahrnuje především práci na vlastní karmě a sobě samém, omezení vlastního ega a altruistické činnost pro jiné (tedy nesobeckou práci bez očekávání protihodnoty). Karma jóga se zříká plodů své činnosti, aby nebyl poután k jejich výsledkům. Takovou praxí nezanechává svojí aktivitou karmické následky a dostává se blíže ke své vlastní podstatě.

7. Krija jóga 

Joga integrující téměř všechny cesty jógy, která zároveň připravuje jogína pro vyšší stupně jógy. Spojuje cvičení ásan, jakož i různé úrovně dýchacích technik, práci s vědomím, vizualizaci, praxe čaker i mantry. Jde o syntézu různých postupů, jejichž účelem je integrace do celku a splynutí s božským principem. Zakladatelem a nejznámějším představitelem byl Ramana Maharši. Vytváří intenzivní harmonii a souzvuk mezi vnitřním a vnějším světem. Tímto nás přivádí k probuzení a duchovní realizaci. Můžeme si představit naši bytost jako nádobu, kterou praktikováním krijá jógy naplňujeme bezpodmínečnou láskou, pocitem absolutna. Zároveň ji čistíme, energizujeme a vitalizujeme.

8. Restorativní jóga 

Název pochází z anglického slova RESTORE což ​​znamená obnovit, vzkřísit, rekonstruovat nebo regenerovat - v tomto smyslu sebe sama. Relaxace je nezbytnost pro dosažení dobrého výkonu, čímž se napomáhá celkovému pocitu vitality člověka. Praxe restorativní jógy je založena na principu 3 těl a 5 obalů, které tvoří základ celistvosti lidské bytosti. Techniky restorativní jógy se ve vzájemné symbióze podílejí na uvědomění si a harmonizaci těla, mysli a ducha. Praxe restorativní jógy se realizuje v tichém a příjemném prostředí, častokrát s pomůckami jako jsou blok či bolster. Ideální je cvičit pomocí doprovodné nahrávky. Restorativní jóga se doporučuje praktikovat za ztlumeného světla. Při praxi restorativní jógy můžeme nechat svůj dech volně plynout. Můžeme také pracovat ve fázích, kdy nejdříve dech vědomě pozorujeme a následně necháme dech běžet, přičemž pozorujeme, jak tělo reaguje na přerušení řízeného dechu.

9. Jóga pro seniory

Indická tradice jógy říká, že cvičením jógy lze dosáhnout vysoký věk a udržet si tělesnou pružnost a duševní svěžest. Jóga pro seniory je ideálním prostředkem k větší flexibilitě a mentální pohodě pro dříve narozené. Vzhledem ke staršímu věku cvičících, se pozice praktikují nejdříve hlavně v nižších polohách - vleže, vsedě. Je to důležité zejména kvůli základním charakteristikám stárnutí: zhoršení koordinace, síly i reakcí, snížené elasticity svalů. Tyto jsou nejčastější příčinou poranění seniora. Hodiny jsou častokrát více orientované na pránajámu (dechová cvičení), případně mudry a bandhy (jemnou, ale účinnou nervosvalovou aktivaci), na mentální - koncentrační techniky. Stejně meditace a vizualizace, zda pozitivní afirmace nebo i modlitba mohou být nápomocné k překlenutí emocionálního napětí způsobeného možná i právě stárnutím a měnícím se tělem seniora.

10. Vyniyasa jóga 

Tento styl se zaměřuje na pohyby synchronizované s dýcháním. Každá pozice spojuje dýchání s konkrétními tělesnými pohyby a vytváří rovnováhu mezi nádechy a výdechy. Sekvence mohou být velmi osobité a navrženy bez pevné struktury pro každou skupinu.