Seriál o Ajurvédě, matce medicíny: 1. Základní typy v Ajurvédě 3 dóše

Co je Ajurvéda?

ajurveda

Ajuvérda, jedna z nejstarších forem holistické medicíny na světě je velmi vyhledávaná a používaná iv současnosti. Výraz Ajuvérda (Ayurveda), pocházející ze sanskrtu (indo-árijského jazyka) lze překládat jako "znalost života". Umění a věda Ajuvérdy pracují s harmonizací našeho vnitřního a vnějšího světa, přičemž právě našich pět smyslů je považovaných za portál propojující tyto dvě říše.

Prostřednictvím Ajuvérdy se seskupuje pět základních elementů (éter / vesmír / prostor, vzduch, oheň, voda, vzduch) do tří typů energie a funkčních principů, jejichž přítomnost je všude-ve všem a ve všech. Ajuvérdské teorie označuje tyto energie za elementární síly ovládající vše z fyzické a duševní stránky.

Kombinací pěti elementů vznikají tři dóše / biologické energie známé jako Váta, Pitta a Kapha. Na jejich vzájemném souladu je založen klíčový princip Ajuvérdy, která předpokládá, že ajuvérdské dóši odpovídají za fyzické, duševní a emocionální zdraví člověka. Dalším z předpokladů ajuvérdské medicíny je tvrzení, že každý z nás má svůj jedinečný poměr každé dóši, přičemž při jedné vyniká více než u ostatních.

Pojďme si blíže představit jednotlivé typy - dóše a jejich charakteristiky:

Typ Váta

 • Většinou ji tvoří dva základní elementy, a to éter a vzduch. Tato ajuvérdské dosa je obecně charakterizována jako studená, lehká, suchá, drsná, splývavá a prostorná. Váta je reprezentována i podzimem, pro její chladné a ostré dny. Ti, u kterých převládá právě tato Dosa jsou charakterizováni jako štíhlí, plní energie a kreativity. Známí jsou i svým myšlením, které je originální a nápadité, avšak velmi snadno je může něco rozptýlit. Nálada těch, u kterých převládá právě váta, je častokrát proměnlivá v závislosti na počasí, lidi, či jídla, a různých dalších faktorů okolního prostředí.
 • Silnými stránkami u lidí s dominující dóšou vatou jsou: rychlá učenlivost, vysoká kreativita, multitasking, dobrosrdečnost, flexibilita, být neustále na "cestách", přirozená štíhlost.
 • Mezi slabé stránky lze zařadit zapomnětlivost, úzkostlivost, náladovost, manipulovatelnost, citlivost na chlad, spánkové problémy, nepravidelná chuť k jídlu a stravovací návyky, náchylnost na trávicí potíže a plynatost, špatný oběh projevující se například studenými rukama a nohama.
 • Osoba s převládající vátou by měla podle ajuvérdské medicíny (pro své optimální fyzické, duševní a emocionální zdraví) dbát na dodržování pravidelného denního režimu, zvládání stresu a úzkostí meditací a jinými zklidňujícími činnostmi, udržování teplé tělesné teploty vyhýbáním se chladnému počasí a konzumací teplých jídel a nápojů.

Typ Kapha

 • Tato dóša je založena především na vzájemném vlivu elementu voda a zem. Pro typ Kapha  je charakteristickou stabilita, ale i charakteristiky považovány za hmotné, těžké, pomalé, studené a měkké. Je pro ni typická jarní sezóna, protože právě v tomto období postupně části světa pomalu opouštějí zimní spánek. Lidé s převládající Kapha se považují za silných, pečlivých a ze stavbou těla tvořenou kostmi s vysokou hustotou. Je pro ně typické udržovat věci pohromadě a být podporou pro ostatní. Tito lidé se jen málokdy skutečně rozčílí, svědomitě si nejdříve své činy rozmyslí, až následně konají. Procházejí životem pomalým, záměrným způsobem.
 • Silnými stránkami u lidí s dominující dóšou Kapha jsou: empatie, péči, důvěryhodnost, trpělivost, klid, moudrost, rozvážnost, štěstí, romantičnost, pevné kosti a klouby, zdravý imunitní systém.
 • Mezi slabé stránky lze zařadit náchylnost k přibírání, pomalý metabolismus (Přečtěte si rady, jak zrychlit metabolismus), malátnost, nadměrnou spavost, dýchací problémy (např. Astma, alergie), vyšší riziko vzniku srdečních chorob, náchylnost na deprese, potřebu pravidelné motivace.
 • Osoba s převládající Kapha by měla podle ajuvérdské medicíny (pro své optimální fyzické, duševní a emocionální zdraví) dbát na dodržování pravidelného pohybu, zdravé výživy, udržování teplé tělesné teploty a stanovení pravidelného spánkového režimu.

Typ Pitta

 • Pro typ Pitta je charakteristické spojení ohně a vody. Tato dosa je typická propojením s houževnatostí osobnosti. Pitta je označována jako horká, lehká, ostrá, mastná, tekutá a mobilní. Charakteristickým obdobím této dóši je léto, především kvůli slunečním a horkým dnem. O lidech s Pitteou se říká, že mají obvykle svalovou stavbu, jsou velmi atletičtí a slouží jako silní vůdci. Jsou vysoce motivováni, zaměření na cíl a konkurenceschopní. Jejich agresivní a houževnatá povaha může být pro některé lidi stále nepříjemná, což může vést ke konfliktu.
 • Silnými stránkami u lidí s dominující dóšou Pitta jsou: inteligence, cílevědomost, rychlá učenlivost, rozhodnost o sobě samém, snadné ovládání dovedností, silná touha po úspěchu, silné a přirozené vůdčí schopnost, rychlý metabolismus, dobrý oběh, zdravá pokožka a vlasy.
 • Mezi slabé stránky lze zařadit netrpělivost, náchylnost na konflikty, neustálý hlad podmiňující náladovost, náchylnost na akné a záněty, citlivost na vysoké teploty.
 • Osoba s převládající Pittou by měla podle ajuvérdské medicíny (pro své optimální fyzické, duševní a emocionální zdraví) dbát na vytvoření rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, vyhýbání se extrémním vedrům (počasí, ale i kořeněným ostrým jídlům).

Ajuvérdské medicína si zakládá na názorech, že nevyváženost dóši způsobuje nevyváženost v našem zdraví. Ajuvérda podporuje tvrzení, že výběr a praktikování správných stravovacích návyků, fyzických aktivit a celkového životního stylu na základě dominantní dóši má přímý vliv na rovnováhu fyzického, psychického a emocionálního zdraví. I když existuje jen nepatrné množství důkazů podporujících tato tvrzení, množství zastánců Ajuvérdy si stojí za tím, že dobré zdraví je založeno právě na dóši člověka.

 

ajurveda-typy-cz