Tipy na mindfulness v pracovním prostředí jako součást firemní kultury.

K efektivnímu dosahování pracovních výsledků přispívá celá řada vnitřních, ale i externích faktorů, které mají podstatný vliv na výkonnost v práci. Pracovní doba strávená na pracovišti patří častokrát mezi nejvíce náročné a stresující části dne .

Existuje však pestrá paleta různých způsobů, díky kterým lze přispět k pocitu duševní pohody a zdraví pracovního prostředí i celkové firemní kultury. Už dávno neplatí, že technické a interiérové vybavení pracoviště představuje nejdůležitější aspekt ovlivňující pracovní výkony.

Zaměstnanci potřebují na pracovišti cítím vnitřní pohodu a vyrovnání, až následně přichází na řadu fakt, jaký mají k dispozici technické vybavení pro práci či jak je zařízen interiér pracoviště.

S prací se stále více pojí pocity stresu a nerovnováhy

Ne nedarmo se říká, že spokojený zaměstnanec je ten nejvíce efektivní . Pocity duševní pohody členů našeho pracoviště dokážeme vzájemně ovlivňovat a napomáhat k jejich zlepšení. Základem však je, že dokážeme na pracovišti především ovlivňovat svoji vlastní rovnováhu, pohodu a energii do práce i prostor být kreativní.

Každý z nás zažil v práci momenty, které nás dostaly do nekomfortních pocitů. Stres, spěch, pocit, že jsme něco pokazili... - to vše a mnohem více se častokrát během pracovního dne hromadí v našem nitru a negativním způsobem ovlivňuje to, jak se bude dále náš den i pracovní výsledky ubírat. Stále více a více zaměstnanců (jak vyplývá iz výzkumů) pociťuje narůstající stres při práci, a to zejména z důvodů pocitu velkého pracovního zatížení a nedosažené rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Dobrá zpráva však je, že trávit čas v práci nemusí automaticky znamenat, že jsme předurčeni utápět se v celodenním stresu, tlaku, časové tísni as pocitem nedostatečně vykonané práce, které v konečném důsledku vedou k demotivaci, frustraci, nepohodě a chuti odejít domů a vše nechat tak. Každá situace má i jiné řešení a my vám napovíme, jaké. Zkuste zařadit do svého pracovního dne například mindfulness.

Proč se vyplatí trénovat mindfulness i při práci?

Mindfulness dokáže transformovat naši práci zcela novými a efektivními způsoby, které jsou především přínosné pro naše vnitřní prožívání během dní strávených v pracovním prostředí. Trénováním toho, abychom každý moment věnovali plně pozornost tomu, kde se právě nacházíme a co děláme, nám všímavost přítomnosti pomáhá vědomě si zvolit, jak se budeme chovat, reagovat (a zda vůbec reagovat) či odpovědět, přičemž nás zároveň dokáže vytáhnout z režimu autopilota, ve kterém častokrát mechanicky pracujeme.

Jaké benefity tedy zmiňované mindfulness přináší při naší práci?

 • napomáhá k udržování otevřené, nápadité a zvědavé mysli,
 • učí schopnosti rozvážněji odpovídat namísto náhlé reakce,
 • dává nám prostor k uvědomění si, že naše myšlenky nepředstavují fakta,
 • přispívá k pocitu duševní pohody, ukotvení se ve svém středu a pocítění rovnováhy,
 • dává nám prostor být soustředěnější a naplno odevzdanější pracovní úloze,
 • pomáhá lépe zvládat zátěžové a stresové situace,
 • buduje v nás nové zdravé návyky, které kultivují náš tvůrčí potenciál.

Všímavost při práci přispěje při řešení mnoha výzev a podpoří firemní kulturu

Vědomá všímavost přítomnosti může efektivně přispět ke zlepšení mnoha pracovních výzev, se kterými se běžně i výjimečně v práci setkáváme. Je jednoduché být klidnými a rozvážnými v momentech, kdy se neděje nic zátěžového...jsou však momenty, kdy si v práci situace různými způsoby stěžuje, a zde přichází na jeviště trénování všímavosti v praxi.

Díky zkoumání toho, co se ve skutečnosti právě děje, můžete podstatně změnit několik základních přístupů a typů chování v situacích:

 • zmírňujete emoční vzplanutí, náhlé reakce a neadekvátní odpovědi na setkáních,
 • v případě rozptýlení je možné prohloubit soustředění,
 • v případě vzniklých problémů namísto obviňování se, je díky mindfulness možné soustředit se na hledání řešení,
 • přerušujete tendenci k ukvapeným výbuchům,
 • podpoříte příchod kreativity a nových nápadů.

Věnovat během pracovní doby čas cvičení mindfulness se může zdát jako luxus, který si nemůže ve víru povinností dovolit každý, nicméně ve skutečnosti věnovat několik minut pauze pro účinné trénování všímavosti dokáže způsobit, že váš pracovní den a jeho kvalita se změní zcela od základů.

Příklady jak vnést techniky mindfulness do pracovního režimu:

 • základem cvičení všímavosti by měly být především různé meditace,
 • vedená meditace (i za pomoci aplikace v mobilu, Youtube a pod.) na úvod pracovního dne nebo před polední přestávkou,
 • krátká polední pauza v podobě 10 minutové meditace za poslechu relaxační hudby
 • dechová cvičení, která pomohou zaměřit pozornost na dech a uklidnit nervový systém,
 • krátká jógová sestava jako například 5x pozdrav slunci.

Inspirujte své kolegy k podpoře mindfulness na pracovišti

Dvěma se vždy kráčí lépe. A když se připojí na cestu za trénováním mindfulness celý váš pracovní tým, tak společně můžete vybudovat zdravější pracovní prostředí a firemní kulturu , jejíž součástí budou spokojenější a vyrovnanější zaměstnanci i úspěšná firma. Iniciativnost však musí pramenit z každého jednotlivce. Projevte zájem, hledejte způsoby a inspirujte své kolegy k tomu, aby přiložili ruku k dílu společně s vámi.

V případě, že se nacházíte ve vedoucí pozici, kde máte na zodpovědnost tým kolegů, dejte jim najevo, že mindfulness cvičení otevřeně podporujete. Vaši zaměstnanci musí být ujištěni o faktu, že věnovat svůj čas rozvíjení duševní pohody je na pracovišti vítáno, chápáno a podporováno.

Po určitém časovém horizontu si společně udělejte reflexi toho, jak jednotlivým zaměstnancům pomohlo mindfulness při práci, sdílejte vzájemně nové tipy na cvičení a své pocity. Vybudujte si za pomoci všímavosti příjemnější místo pro práci vás i vašich spolupracovníků.

Techniky a cvičení zaměřené na mindfulness nebo vědomé vnímání přítomnosti dokážou být účinné nejen v případě, že se dostanete do nežádoucí situace doprovázené nepříjemnými pocity, ale účinně a efektivně dokážou vzniku obdobných situací do budoucna předejít i snížit množství jejich výskytů.

A kdyby přece jen nastali, jste připraveni je zvládnout zcela novým způsobem. Protože velmi dobře všichni víme, že situace je vždy taková, jak k ní přistupujeme. A díky mindfulness se na ni budete dívat ze zcela jiného úhlu pohledu, který vás bude držet v rovnováze a souladu.