Průvodce jak vybrat terapeutickou ladičku podle frekvence

Terapeutické ladičky, známé svým použitím v alternativní a doplňkové medicíně, nabízejí širokou škálu frekvencí, z nichž každá může mít různé léčebné účinky. Tento průvodce vám pomůže navigovat světem terapeutických ladiček a vybrat tu správnou frekvenci pro vaše individuální potřeby.

Terapeutické ladičky jsou přesně naladěné kovové nástroje, které generují zvuk a vibrace při jejich aktivaci. Tyto nástroje se používají ke stimulaci energie v těle a mohou přispět k relaxaci, rovnováze a celkovému blahobytu. Volba správné frekvence je klíčová pro dosažení konkrétních terapeutických cílů.

Využití ladiček pro holistické léčení

Použití ladiček k léčení představuje jemnou, ale účinnou metodu zaměřenou na řešení složitého spojení mezi myslí, tělem a duší. Tento terapeutický přístup přesahuje povrchovou léčbu, noří se do nervového systému, tkání a jemných energií těla, nabízí hlubokou relaxaci a trvalé výhody.

Jednou z klíčových výhod využívání různých frekvencí ladiček při léčení je jejich schopnost harmonizovat přirozené cykly těla, jako je cirkadiánní rytmus. Stimulací homeostázy pomáhají tyto frekvence přivést tělo zpět do vrozeného stavu rovnováhy. Navíc dolaďují vibrace těla na buněčné úrovni, čímž podporují aktivaci Qi – energie životní síly – umožňující volný tok bez jakýchkoliv překážek.

Pozoruhodný vliv terapie ladičkou je její schopnost vyvážit nervový systém sladěním pravé a levé mozkové hemisféry, což vede k lepšímu poznání a jasnému myšlení. Kromě toho terapie přispívá k opravě struktur DNA, současně snižuje hladinu chronického stresu, úzkost, záněty, bolesti svalů a symptomy poruch trávení.

Léčivé ladičky se dostaly do popředí v oblasti alternativní a doplňkové medicíny. Tyto ladičky, často vyrobené z hliníku nebo jiných slitin, vyrobené s přesností, jsou navrženy tak, aby po aktivaci produkovaly specifické frekvence. Terapie vychází z prastaré praxe léčení zvukem a vychází z přesvědčení, že zvuk a vibrace mohou hluboce ovlivnit lidské tělo, podporovat relaxaci, rovnováhu a celkovou pohodu.

Principy, na kterých je založena terapie léčivou ladičkou, jsou v souladu s prastarou praxí léčení zvukem, tradicí sahající tisíce let a vyskytující se v různých kulturách po celém světě. Ústředním bodem této praxe je přesvědčení, že různé zvukové frekvence mohou interagovat s energetickými centry těla, známými jako čakry, což usnadňuje léčení obnovením harmonie toku energie v těle.

Odemknutí potenciálu léčivých ladiček

Léčivé kovové ladičky se svými přesně vyladěnými frekvencemi a rezonancemi nabízí jedinečnou cestu k celostní pohodě. Pojďme se ponořit do klíčových aspektů, které dělají tyto terapeutické nástroje fascinující oblastí ve světě alternativního léčení.

1. Frekvence a rezonance
Každá ladička je pečlivě kalibrována na specifickou frekvenci měřenou v hertzech (Hz). Základní koncept zahrnuje aktivaci ladičky a její umístění do blízkosti těla. Prostřednictvím rezonance se vibrace ladičky harmonizují s energetickými frekvencemi těla a podporují hluboký smysl pro rovnováhu.

2. Sladění čaker
Praktikující často využívají specifické ladičky spojené s různými čakrami, aby sladily a vyvážily energetická centra těla. Čakry, představované jako rotující kola energie podél páteře, jsou uvedeny do harmonie prostřednictvím cíleného používání ladiček.

3. Stimulace toku energie
Předpokládá se, že zvuk a vibrace vydávané ladičkami stimulují tok energie přes meridiány a energetické dráhy v těle, podobně jako principy akupunktury a akupresury. Cílem této stimulace je optimalizovat energetický oběh těla.

4. Relaxace a redukce stresu
Jemné a uklidňující zvuky vydávané ladičkami dokáží navodit stav hluboké relaxace a slouží jako silný nástroj ke zmírnění stresu a napětí. Tato relaxační reakce má potenciál zvýšit vrozenou schopnost těla usnadnit samoléčení.

5. Fyzické a emocionální léčení
Zastánci léčivých ladiček nabízejí pestrou škálu výhod. Od snížení bolesti až po zlepšení krevního oběhu, zlepšenou imunitní funkci a emocionální uvolnění, potenciál pozitivního vlivu zahrnuje fyzickou i emocionální oblast.

6. Způsoby aplikace
Ať už držené v blízkosti konkrétních bodů na těle, umístěné přímo na kůži nebo pohybované přes energetické pole obklopující tělo, mohou praktikující přizpůsobit svůj přístup tak, aby vyhovoval individuálním potřebám.

Navigace ve světě léčivých ladiček: Ladičky se zátěží vs bez závaží

Vydat se na cestu s léčivými ladičkami vyžaduje jemné pochopení rozdílů mezi váženými a neváženými ladičkami, jakož i pochopení různých dostupných frekvencí. Tyto znalosti jsou klíčové při výběru ladičky, která vyhovuje vašim specifickým potřebám.

1. Ladičky se závažím: zlepšení přímé aplikace na tělo

Vážené ladičky se vyznačují malými závažími připevněnými na jejich koncích, což vede k hlubšímu a rezonantnějšímu tónu. Díky této vlastnosti jsou vhodné pro přímou aplikaci na tělo. Přidaná hmotnost vytváří silné vibrace schopné proniknout hluboko do svalů a tkání, což z nich činí účinné nástroje pro cílené terapeutické použití. Praktici často používají silikonové kladivo k zesílení vibrací těchto ladiček, čímž se zvýší jejich účinek.

Tyto ladičky jsou ideální pro cílenou práci s čakrami, akupunkturními body a pro řešení vnitřních bloků. Je však důležité poznamenat, že zvuk produkovaný váženými ladičkami není snadno slyšet z dálky. Rezonanční tóny jsou slyšitelné, když je rukojeť umístěna na těle nebo když jsou ladičky v blízkosti uší. Díky tomu jsou ideální pro přímou aplikaci na tělo nebo když je požadována blízkost uší.

2. Ladičky bez závaží: všestrannost v slyšitelnosti a aplikaci

Na rozdíl od toho nevyvážené ladičky produkují lehčí vibrace a čistší tón. Díky tomu jsou obzvláště používány v práci s energetickým polem obklopujícím tělo. Přesto lze stále aplikovat přímo na tělo a nabízejí tak jiný smyslový zážitek. Nezatížené ladičky vytvářejí při úderu slyšitelnější zvuk se základním tónem, který je snadno slyšet, když je přiložen k uchu. Navíc vydávají vyšší podtón, který lze ocenit již z dálky.

Nezatížené ladičky jsou vynikající pro práci „na dálku“, umožňují klientům cítit vibrace, když se pohybují vzduchem. Díky tomu jsou vhodné pro činnosti, jako je „skenování“ těla nebo „operování“ biopole člověka. Jejich všestrannost v slyšitelnosti a aplikaci činí z nevážených ladiček skvělou volbu pro odborníky, kteří chtějí svým klientům vytvořit multi-smyslový, holistický zážitek.

Výběr správné frekvence: úloha Hertz v ladičkách

Ladičky, které hudebníci dlouho používají k dolaďování nástrojů, mají bohatou historii v léčitelství, která trvá staletí. Zatímco jejich terapeutická důležitost v posledních desetiletích vzrostla, způsoby, jakými lidé využívají ladičky a systémy víry, o které se opírají, se značně liší, často se soustřeďují kolem specifických hodnot hertzů (Hz), jako jsou 432 Hz, 414 Hz, 136,1 Hz, 128 Hz nebo 528 Hz.

Pochopení „Hertz“ (hz) jako měření „cyklů za sekundu“, které představují výšku tónu, frekvenci nebo ladění ladičky, je klíčové. Hertz je jednotka použitelná pro různé tvary vln včetně zvukových, rádiových a elektromagnetických vln. Výška tónu ladičky odpovídá její hertzové hodnotě, přičemž vyšší hodnoty znamenají vyšší výšku tónu. Obecně platí, že nižší hodnoty hertzů usnadňují pohyb energie po těle, zatímco vyšší hodnoty jsou příjemnější pro ucho.

Pro usnadnění práce a poslechu doporučujeme frekvence přibližně v rozsahu 100 až 528 Hz, i když vyšší a nižší frekvence jsou slyšitelné. Nižší frekvence, jako například 32 a 64 Hz 'Otto' ladičky, účinně rezonují v těle během terapeutických aplikací.

O specifických frekvencích nebo hodnotách hertzů, které léčí různé nemoci nebo stavy, koluje množství tvrzení, ale mnohé zůstávají neoficiální a nemají vědeckou podporu. Uprostřed těchto tvrzení však existují přesvědčivé zprávy o tom, že ladičky slouží jako účinné nástroje k léčení. Ladičky nacházejí úspěšné uplatnění v terapiích pro lidi i zvířata, čímž přispívají k jejich rostoucímu uznání jako hodnotných nástrojů v oblasti holistického zdraví.

Naše současná hudební stupnice je poněkud mimo původní starověké synchronizace, protože původní „A 417 Hz“ bylo v roce 1939 nahrazeno frekvencí 440 Hz (výškou ladícího tónu).

Původní Solfeggio frekvence tvoří šest čistých tónů (DO - 396 Hz, RE - 417 Hz, MI - 528 Hz, FA - 639 Hz, SOL - 741 Hz, LA - 852 Hz), které byly využity ve starověké hudební stupnici. Dr. Leonard G. Horowitz přidal další tři frekvence (174 Hz, 285 Hz, 963 Hz)

Frekvence Solfeggio Popis
Ut (Utquent laxis) 396 Hz přispívá k osvobození od viny a strachu a transformuje smutek na radost.
Re (Resonare fibris) 417 Hz pomáhá překonat traumatické zkušenosti a zjednodušit změny.
Mi (Mira gestorum) 528 Hz pozitivně ovlivňuje život. Frekvence představuje transformaci, zázraky a znamení a podle některých studií dokonce může ovlivnit naši DNA.
Fa (Famuli tuorum) 639 Hz symbolizuje harmonii ve vztazích, lásku, toleranci a komunikaci. Poslech této frekvence harmonizuje vztahy mezi lidmi a podporuje vnitřní rovnováhu.
Sol (Solive polluti) 741 Hz znamená intuici, řešení problémů, čištění a zvýšení vědomí. Pravidelný poslech této frekvence Solfeggio pomáhá žít zdravěji a provádět změny v životním stylu, v oblasti výživy.
La (Labii reatum) 852 Hz podporuje návrat k mentální a duchovní harmonii. Intenzivní poslech této frekvence otevírá vědomí.

Vzhledem k tomu, že lidské tělo tvoří 70 - 80% vody (tělesných tekutin), Solfeggio frekvence mají vliv i na vodu v těle, zlepšujíc její kvalitu a tím i všechny tělesné funkce a stavy, které jsou závislé na vodě.

Přehled předpokládaných účinků jednotlivých frekvencí

Frekvence (Hz) Oblast léčení Další informace Body aplikace na těle
32, 64, 128 Hz Relaxace a uzemnění Primárně používané pro relaxaci a uzemnění. Ladička s frekvencí 128 Hz je univerzálně využitelná, podporuje harmonii v celém těle a rovnováhu ve všech čakrách. Vhodná i pro děti.
Různé body na těle, včetně energetických center (čaker)
50 Hz Úleva od bolesti Vynikající při úlevě od bolesti z namožených svalů, svalových spasmů a křečí.
Místa s namoženými svaly, svalovými spasmy a křečemi
94,18 Hz Vitální životní síla Dynamický a aktivující účinek, představující životní sílu. Všeobecná aplikace na těle
128 Hz Lokální úleva od bolesti a univerzální harmonie Účinná při kontrakturách, bolesti svalů a kostí. Podporuje harmonii v celém těle a rovnováhu ve všech čakrách. Vhodná i pro děti.
Kontraktury, lokální bolest, energetická centra (čakry)
136,1 Hz Harmonizace vnitřních orgánů a reflexní body Používá se k rebalancování vnitřních orgánů stimulací reflexních bodů v akupunktuře, reflexologii, akupresuře a aurikuloterapii.
Reflexní body v akupunktuře, reflexologii, akupresuře, aurikuloterapii
174 Hz Balanc, úleva od stresu, relaxace, léčení a pohled Nejnižší frekvence z 9 solfeggií. Při individuálním sezení použití se ladička používá pro wellness, relaxaci a meditaci, ale běžně se označuje také jako přírodní anestetikum pro svou schopnost snižovat bolest.
Všeobecná aplikace na těle
221,23 Hz Láska a emoční rovnováha Frekvence spojená s láskou a emočním klidem. Všeobecná aplikace na těle
250,56 Hz Harmonie a počasí Nazývaná také frekvence krásného počasí, může harmonizovat stresové faktory, indukovat fyzický komfort, emoční čištění a pozitivně ovlivňovat hormonální rovnováhu.
Různé body na těle, energetická centra (čakry)
256 Hz Bdělé a uvolněné vědomí Podporuje stav bdělého a uvolněného vědomí. Všeobecná aplikace na těle
285,6 Hz Buněčné léčení a omlazení Frekvence spojená s buněčným léčením a omlazením. Různé body na těle
385,4 Hz Léčba hrdla Používá se na čakru hrdla, která řídí štítnou žlázu, čelist, hrdlo a sluch. Body spojené s čakrou hrdla
396 Hz Odbourání strachu a viny Používá se k osvobození od strachu a viny. Místa spojená se strachem a vinou
417 Hz Usnadnění změn a rozklad negativní energie Součást starověké 6-tunové stupnice, která měla být používána v sakrální hudbě. Je známá svou schopností rozkladu negativní energie, usnadňovat změny a přinášet pozitivní změny v našich životech.
Všeobecná aplikace na těle
432 Hz Harmonie s přírodou a vesmírem Spojena s harmonií mezi lidmi a přírodou. Všeobecná aplikace na těle
528 Hz Oprava a transformace DNA Využívá se k opravě a transformaci poškozené DNA.
Různé body na těle, zejména v blízkosti páteře
639 Hz Spojení a vztah Čistá hudba přitahuje více lásky.
Různé body na těle, včetně energetických center (čaker)
741 Hz Intuice, řešení problémů Duchovní a emoční úleva. Krční čakra
Různé body na těle, včetně energetických center (čaker)
852 Hz Probuzení osobní intuice Otevírá šestý smysl a zvyšuje intuici.
Různé body na těle, včetně energetických center (čaker)
963 Hz Osobní duchovní vliv Aktivace 7. čakry (Sahasrara čakra).
Různé body na těle, včetně energetických center (čaker)

 

button-newsletter-blog2cz

Planetární ladičky podle Hanse Coustoa

Zkoumání zvukových frekvencí ve vztahu ke kosmickým jevům Hanse Cousta, s pojmenováním „Kosmická oktáva“ představuje jedinečný a poutavý pohled na rezonanci nebeských těles. Hans Cousto, švýcarský matematik, muzikolog a výzkumník zvuku, se ponořil do myšlenky, že planety na svých oběžných drahách vyzařují specifické frekvence a tyto frekvence lze přeložit do slyšitelných tónů.

Základ Coustovy práce spočívá v konceptu, že každá planeta v naší sluneční soustavě rezonuje se specifickou základní frekvencí, když se točí kolem Slunce. K přezkoumání a kvantifikaci těchto planetárních frekvencí použil Cousto matematické výpočty a harmonické principy odvozené ze starověkého pythagorejského ladícího systému.

Výsledkem je soubor základních frekvencí pro každou planetu, čímž se vytváří harmonický vztah, který přesahuje oktávy. Tyto frekvence mohou být vyjádřeny v hertzech a po přeložení do hudebních not tvoří stupnici, která odráží kosmické vibrace našich nebeských sousedů. Coustovy výpočty zahrnují základní frekvence pro planety jako Země, Měsíc, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto.

Jedním z klíčových poznatků z Coustovy práce je harmonická povaha těchto planetárních frekvencí, protože jsou v souladu s principy nacházejícími se v hudbě i v matematice. Aplikováním principů Kosmické oktávy Cousto naznačuje, že tyto planetární tóny by mohly ovlivnit naše vnímání, vědomí a celkovou pohodu. Tato myšlenka čerpá paralely se starověkými vírami v hluboký vliv nebeských těles na lidskou existenci.

  • Kořenová čakra – Muladhara (přežití) synodický den 194,18 Hz / G3
  • Sakrální čakra - Swadhisthana (Sexualita) synodický měsíc 210,42 Hz / G3#
  • Pupeční Chakra - Manipura (Power) Sun 126,22 Hz / B2 (H2)
  • Srdeční čakra - Anahata (Láska) Země 136,10 Hz / C3#
  • Krční čakra - Vishuddha (Komunikace) Rtuť 141,27 Hz / C3#
  • Třetí oko - Ajna (Intuition) Venuše 221,23 Hz / A3
  • Korunní čakra - Sahasrara (Spirituality) Platonický rok 172,06 Hz/F3

 

Plantární princip Frekvence (Hz) Název ladičky
Chiron 172.86 Chiron (F3)
Země 136.10 Země (C3#)
Platónský rok 172.06 Platónský rok (F3)
Siderický den 194.71 Siderický den (G3)
Synodický den 194.18 Synodický den (G3)
Jupiter 183.58 Jupiter (F3#)
Siderický Měsíc 227.43 Siderický Měsíc (A3#)
Synodický Měsíc 210.42 Synodický Měsíc (G3#)
Mars 144.72 Mars (D3)
Merkur 141.27 Merkur (C3#)
Neptun 211.44 Neptun (G3#)
Saturn 147.85 Saturn (D3)
Sedna 181.60 Sedna (F3#)
Uran 207.36 Uran (G3#)
Venuše 221.23 Venuše (A3)

 

Planeta Frekvence (Hz) Předpokládané léčebné Účinky
Země 136.10 Zakořenění, Stabilita, Propojení s přírodou
Měsíc 210.42 Emoční Rovnováha, Intuice, Ženská Energie
Merkur 141.27 Mentální čistota, Komunikace, Intelektuální jasnost
Venuše 221.23 Láska, Harmonie, Emoční hojení
Mars 144.72 Energie, Vitalita, Odvaha
Jupiter 183.58 Expanze, Hojnost, Duchovní růst
Saturn 147.85 Disciplína, Struktura, Zakořenění energií
Uran 207.36 Inovace, Změna, Probuzení
Neptun 211.44 Duchovnost, Intuice, Kreativita
Pluto 140.25 Transformace, Oživení, Vnitřní Síla

Zajímá vás víc k soundhealingu? Prozkoumejte naše články: Nákupní poradce k výběru léčivých nástrojů