ROZHOVOR: Co je to duševní dimenze jógy | Heinz Grill | Mirka Bellušova

Miriam Bellušova, učitelka jógy a zakladatelka studia AD-joga dlouhodobě studuje jógu a její filozofii ve smyslu jógového přístupu Nová jógová vůle od Heinze Grilla. V rozhovoru jsme se dostali od začátků a situace jógy na Slovensku po roce 2000 k dílu německého učitele jógy Heinze Grilla, jehož na Slovensku známe z knih, článků, videí a ze seminářů organizovaných sdružením Učitelé jógy.

Učitel jógy HEINZ GRILL a jeho Nová jógová vůle

HEINZ GRILL JOGA UČITEL

Heinz Grill. FOTO - Archiv HG

Díky H. Grill máme možnost poznat jeho pojetí Nové jógové vůle stávajícího na 3 prvcích: myšlení - cítění - vůle. Kromě samotného cvičení autor poukazuje i na méně známý prvek při cvičení jógy a to "duševní dimenzi" cvičení jógy. Můžeme si ho představit i jako duševní zažívání během cvičení určité pozice / asány. Postupně se tak dostává při cvičení jógy v uměleckému vyjádření.

Heinz Grill nám nabízí pohled na jógu, který není jen o odpoutání se od světa, ale právě naopak jeho zažívání a sociální cítění jednotlivce. Autor zpozoroval, že nestačilo jen přenést a "zkopírovat" východní pojetí jógy na Západ, chtělo to adaptovat toto obsáhlé učení pro "západního člověka". Na jeho seminářích prenacháva prostor na otevřenost a konstruktivní dialog. Svou cestu autor charakterizuje jako umělecko-spirituální.

Zveme vás poslechnout si náš úvodní rozhovor, ve kterém se dozvíte ještě mnohem více k těmto tématům:

 

 

Dílo duševní dimenze jógy zakoupíte u nás ve Flexity:

3656-1