Tipy na ochranu zdraví před 5G zářením a elektrosmogem

tachyon ochrana elektrosmog 5g_1

Vstoupili jsme do nové technologické éry, kde je lidstvo bez výběru ponořené do světa 5G. Žádná z předchozích technologií nezpůsobila takový rozruch kolem zdraví jako právě 5G. Dnes najdeme množství článků věnujících se tématu výhod jakož i možných rizik spojených s využíváním nové 5G sítě. Neznáme ještě všechny odpovědi a dopady, protože v těchto letech probíhá výstavba a implementace 5G vysílačů do praxev ČR.

Dosud jsme měli už čas se seznámit s frekvenčně techologie elektromagnetikého záření (v angličtině označované zkratkou EMF - electomagnetic field). Když přes elektrický vodič protéká elektrický proud, který neustále v průběhu času mění svůj směr, vytvoří se kolem řidiče střídavé elektrické a magnetické pole. Uvědomujeme si riziko nadměrné expozice tomuto záření.

V dnešní době se téměř nedokážeme vyhnout elektrosmogu, zvláště pokud žijeme ve městě nebo často cestujeme. Můžeme se snažit jeho plyne více eliminovat a kompenzovat časem stráveným v přírodě, bez jakýchkoliv zařízení. Dnes je také stále populárnější tzv. online detox jako očista před digitálním světem.

Dosud jsme slyšeli o těchto způsobech ochrany před elektrosmogem:

 • Vědomě omezovat technologie emitující elektrosmog pouze na nezbytný čas
 • Nenechávat zapnutý mobil v ložnici, ani jako budík
 • Nespat v místnosti kde se nachází wifi router a kde je to možné využívat kabelové připojení
 • V ložnici během noci odpojit všechny elektrozařízení
 • Omezit nebo nahradit mikrovlnku
 • Odpojovat elektrozařízení, které nepotřebujeme používat delší dobu

CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT O NOVÉ 5G TECHNOLOGII

5g vlny

Neustále narůstající množství obyvatel připojených k internetu, dat, zařízení a přenos informací si vyžadoval rychlejší technologii propojení. Svět 5G poskytuje výrobcům bezdrátových sítí nepřekonatelné kombinace frekvencí, díky kterým je dosavadní jednofrekvenčních přístup stínění, blokování nebo neutralizace zařízení zastaralý. Můžeme počítat s tím, že s rostoucími možnostmi využití 5G zejména naroste množství připojených zařízení.

Rozšiřování 5G sítě si bude určitě vyžadovat i stavění nových vysílačů a dalších zařízení pracujících s vysokými frekvencemi. Moderní sítě na jednu stranu přinášejí mnohé benefity v oblasti vědy a techniky, které část populace velmi přivítá, na druhé straně narůstají obavy o dopady na zdraví při dlouhodobém vystavení 5G frekvencím.

Do budoucna můžeme počítat s tím, že 5G není poslední technologie zaměřena na rychlejší přenos a můžeme očekávat příchod dalších rychlejších frekvencí jak jsme mohli vidět dosud v minulosti. Proto je důležité se vzdělávat a rozšiřovat si znalosti jak lépe v tomto světě fungovat a chránit sebe i své blízké.

JAK SE LEPŠÍ CHRÁNIT PRO ELEKTROSMOGEM?

Neustále vystavování se elektrosmogu působí na člověka převážně negativní. Může způsobovat mimo jiné:

 • nekvalitní spánek
 • ztrátu vitality
 • bolesti hlavy
 • poruchy soustředění nejen u dětí
 • šelest v uších
 • snížení psychické a fyzické odolnosti
 • vyšší zátěž pro srdeční oběhovou soustavu

Pro ty citlivých bude nutné rychle identifikovat prostředí, které je třeba vyřešit jako první.

Je třeba se zaměřit na 6 hlavních oblastí:

 • osobní
 • mobilní
 • domácí
 • ložnicové
 • automobilové
 • pracovní prostředí

Ochrana před izolovanými frekvencemi stíněním již nepostačuje jako konečné řešení. Nástroje společnosti Advanced Tachyon Technologies stavěné na práci průkopníka vědy Nikola Tesly jsou nefrekvenčným řešením pro všechny oblasti života. Tachyonová energie neléčí, ale spíše zásobuje tělo nutnou energií potřebnou k tomu, aby si samo pomohlo. Samotné tachyonovou částice nedisponují žádnou frekvencí (nulový bod) a nelze je nazvat ani čistě "energií" v pravém slova smyslu. Tachyon spíše pomáhají harmonizovat živé struktury, tak aby podpořily jejich přirozený stav a vlastní funkce.

Nejlepší přirozenou cestou je zvýšit biologickou energii v lidském systému na úroveň, kde jedinec není ovlivněn technologií 5G či elektrosmogem.

OCHRANA MOBILNÍCH TELEFONŮ

9260-1

Studie ukazují, že Tachyonizované Mikro Silica disky umístěné na mobilech neutralizují negativní vlivy extrémně nízkých frekvencí a zároveň zlepšují biologické funkce.

OCHRANA POČÍTAČŮ

2314

Tachyonizované Silica disky jsou směrovány stejně jako tachyonizované buňky. Strana, ze které proudí energie je označena slovy: "ENERGY flows OUT THIS SIDE" (energie proudí z této strany). Tachyonizované Silica disky jsou složeny ze speciálního dioxidu křemíku (byly vědecky vyvíjeny pro průmysl špičkových technologií).

Studie ukazují, že Tachyonizované Silica disky umístěné doma na jističů nebo v práci, neutralizují negativní vlivy extrémně nízkých frekvencí a zároveň zlepšují biologické funkce. Tyto převratné studie také jasně ukazují, že když jsou elektrické obvody Tvého domova chráněny tachyonizovaných Silica disky, jídlo připravované na elektrických spotřebičích má větší životní energii.

OSOBNÍ OCHRANA

BLOG _ POPIS 1080x430 na sirku_1

Tento tachyonizovaný 5G Ultra Pocket-Pro je navržen tak, aby byl efektivním nástrojem, který zvyšuje vaši vitalitu a posiluje vaši životní sílu a zároveň pomáhá chránit před negativními a škodlivými účinky záření mobilního telefonu, miligramů 5G a EMF magnetických polí.

Viz celou naši nabídku pomůcek a zařízení na ochranu proti elektrosmogu. Flexity je oficiálním distributorem americké společnosti Advanced Tachyon Technologies, která se tématu ochrany zdraví věnuje už od 90tých let a přináší inovativní technologie pro bezpečnější život v dnešní moderní době.