Naučte se základní pojmy k cvičení ashtanga jógy

zdroj: jaropavek.com 

Svět jógy je plný rozmanité terminologie, které se každý jogi s láskou postupně přiučit. I přesto, že má jóga množství stylů a zaměřuje se na různé aspekty našeho těla a duše, mnohé názvy a slovní spojení jsou si častokrát velmi podobné nebo jsou univerzální využitelné pro všechny oblasti jógy. Ať cvičíte jakýkoliv typ jógy, výraz "Namaste" nás láskyplně spojuje všechny.

Pokud jste se vydali na cestu poznávání stylu jógy, kterým je jedinečná Ashtanga jóga (česky Aštanga jóga), měli byste se krok za krokem seznámit is jejími základními pojmy. Za zrodem Ashtanga Vinyasa jógy se ukrývá indický učitel jógy a sanskrtský vědec K. Pattabhi Jois, který v roce 1948 založil i Výzkumný ústav Ashtanga jógy v indickém městě Mysore. Ashtanga jóga je propagována jako moderní forma klasické indické jógy založená na synchronizaci dechu s pohybem. Sice se tento energický styl považuje za fyzicky náročný, jeho poznání přináší do našich životů jen samá pozitiva. Znát základní pojmy se zaručeně vyplatí!

1. Ashtanga

Pokud se vydáme do hloubky samotného názvu tohoto stylu, tak rozdělením slovíčka Ashtanga na dvě slova získáme pojmy Ashta (osm) a Anga (končetiny). Ashtanga je sanskrtský výraz ve významu "osm končetin", který se vztahuje na osm končetin nebo osminásobnou cestu jógy, jak je nastínil Patanjali v Yoga Sutras.

2. Mysore

Tento název lze v návaznosti na poznání terminologie Ashtanga jógy spojit s indickým městem, kde sídlí Pattabhiho institut jógy, kde učil jedinečný styl jógy své žáky až do roku 2009. Následně, po jeho smrti, pokračují v jeho učení dcera Saraswathi a vnučka Sharmila.

Mysore se taktéž spojuje i se samo-vedenými variacemi Ashtanga jógy, které jsou cvičené na základě vlastního tempa a úrovně schopností žáků. Učitel jim striktně neudává pořadí póz, avšak dohlíží na ně a postupně jim vysvětluje vše potřebné. Žáci se tak vlastní praxí posouvají krok za krokem ve svém vlastním tempu, a zároveň sdílejí s ostatními energii.

3. Dny měsíce / měsíční dny

Dny měsíce nebo Moon Days byli podle Pattabhiho pro cvičení Ashtanga jógy nevhodné a zvyšující riziko zranění při cvičení. Tyto dny zahrnují každo-měsíční dny úplňku a nového měsíce, které by měly být využity na odpočinek. Pattabhi doporučoval kromě odpočinkových dní cvičit Ashtanga jógu přibližně šestkrát do týdne a to v ranních hodinách.

4. Dámske prázdniny

Tento zajímavě znějící pojem v Ashtanga józe představuje doporučení pro ženy v úvodních dnech jejich periody, kdy by si měli dát odpočinek od praktikování ásan. Tato přestávka by měla být přibližně první tři dny.

5. Ujjayi dech

Představuje druh řízeného vědomého dýchání, při kterém dýcháte v konstantním, rovnoměrném rytmu přes obě nosní dírky a částečně držíte hlasivky. Dech Ujjayi byste si měli procvičovat během celé série jógy Ashtanga. Slovo ujjayi v překladu označuje "vítězství".

6. Surya Namaskar A a B

Tyto pojmy označují úvodní zahřívací sestavy Ashtanga jógy, které jsou nám známé také jako variace pozdravu slunci. Zatímco Surya Namaskar A představuje klasický pozdrav, tak variace B je obohacena o několik dalších ásan.

7. Chakrasana

Tento "krkolomný" název představuje označení pro zpětný chod, který je uveden v primární sérii Ashtanga jako způsob, kterým se přesunout z póz, kde ležíte na zádech, přímo do pozice Chaturanga.

Ať už se ve světě Ashtanga jógy pohybujete nějakou dobu nebo tomuto stylu zkoušíte teprve začít rozumět, jednotlivé pojmy vám k tomu zaručeně napomohou. A na závěr ukončíme náš článek citací od zakladatele tohoto unikátního stylu jógy:

"Celý systém Ashtanga praktikována s oddaností vede ke svobodě v srdci člověka."

- K. Pattabhi Jois

VIDEO: Jaro Pávek - Asthanga joga

 

Základní principy Asthanga jóga

Cvičení je založeno na stanoveném sledu pozic, které jsou synchronizovány s dechem a pohybem. Mezi hlavní principy Ashtanga jógy patří:

Vinyasa: Praxe spojování dechu s pohybem. Každý pohyb je synchronizován s nádechem nebo výdechem a cvičení plynule přechází z jedné polohy do druhé.

Tristhana: Praxe zaměření se na tři klíčové oblasti během cvičení: dech, držení těla a pohled. Tyto tři prvky spolupracují při vytváření meditativního stavu a podporují vnitřní soustředění.

Asana: Fyzické polohy v Ashtanga józe jsou navrženy tak, aby budovaly sílu, flexibilitu a rovnováhu v těle. Cvičení zahrnuje postoje ve stoje, záhyby dopředu, zatáčky, záklony a inverze.

Bandhy: Energetické zámky v těle, které jsou zapojeny, aby kontrolovaly tok energie a posílily praxi. Tři hlavní bandhy jsou Mula Bandha (kořenový zámek), Uddiyana Bandha (zámek břicha) a Jalandhara Bandha (zámek brady).

Drishti: Praxe sledování nebo zaostřování očí na konkrétní bod během každé polohy. Pomáhá to prohloubit koncentraci a podpořit vnitřní zaměření.

Šest sérií: Cvičení Ashtanga jógy je rozděleno do šesti sérií, z nichž každá má specifický soubor pozic a sekvencí. Praktikující procházejí každou sérií postupně, přičemž první série je nejpřístupnější a šestá je nejpokročilejší.

Celkově je Ashtanga jóga náročná a dynamická praxe, která zdůrazňuje důležitost dechu, pohybu a vnitřního soustředění. Je to mocný nástroj k rozvoji fyzické a duševní síly, jakož i k pěstování hlubokého smyslu pro vnitřní vědomí a spojení.

Ashtanga yoga sestava - Primary Series

ashtanga yoga sestava

Otevírací Ashtanga mantra:

Om
Vande Gurunam Charanaravinde
Sandarshita Svatma Sukava Bodhe
Nih Sreyase Jangalikayamane
Samsara Halahala Mohashantyai
Abahu Purushakaram
Shankhacakrsi Dharinam
Sahasra Sirasam Svetam
Pranamami Patanjalim
Om