Mantry - jejich význam, síla a základní texty, které musíte znát.

Co jsou mantry a jaký je jejich význam?

Mantry jsou považovány za posvátný nástroj, který dodává józe a meditací ještě hlubší význam a kouzlo. Jejich zařazení do praxe dodává při cvičení jógy na její posvátnosti a posunu z fyzické roviny do vyšších stavů vědomí. Čakry mají určité vibrace a určité mantry tuto energii dokážou rezonovat, a zároveň harmonizovat. Ve srovnání se zpěvem se mantra považuje za mnohem komplexnější. Může propojovat zvuk, tělo a mysl do hlubokého zážitku.

Častokrát jsou mantry a jejich používání spojovány s praktikováním jógy. Jejich využití však sahá daleko za obzory cvičení jógy. Mantry sice primárně představují jógové nástroje, jsou však nápomocné při uklidnení mysli v jakékoliv jiné situací. Úzkost, stres, strach, samota ... při všech těchto emocích umí být mantry užitečným přítelem, který nám v kritické situaci dokáže spolehlivě podat pomocnou ruku a obejmout nás.

Meditace získá mnohem větší sílu a význam, pokud je doprovázena i mantrami. Jejich praktikováním během meditace je třeba střídat pravidelně dech a rytmus. Využívání manter během meditace napomáhá trénovat vědomé vnímání přítomného momentu, zpomaluje myšlenky, napomáhá k duševní čistotě a nabytí duševního klidu. Snižují stres a podporují relaxaci.

"Utišit svou mysl a tvá duše promluví." Přesně k tomu napomáhají mantry. Utišit naši mysl a poskytnout našemu vědomému vnímání kotvu, stálý bod. Při praktikování manter je základem věnovat pozornost na jejich zvuk. Zároveň nezapomínejte dbát ani na jejich výslovnost a opakování.

Mantra není synonymum pro afirmaci

mantra vyznam

Mantry jsou občas a velmi snadno zaměnitelné s afirmace. Vliv afirmací na psychické aspekty našeho zdraví je velmi mocný, avšak afirmace jsou svépomocné techniky nepocházející ze žádné konkrétní kultury nebo náboženstva- na rozdíl od manter.

Afirmace představují různé pozitivní výroky, které se zaměřují na uklidnění, motivaci či povzbuzení. Využívají se na zmírňování příznaků úzkosti nebo deprese. Afirmace si může vytvořit každý sám. Afirmace nebo pozitivní tvrzení vznikly v 70.letech minulého století díky tehdejším neurologem. Jejich cílem bylo zahrnout moderní chápání psychoterapie a lingvistiky pro vědomé změny myšlenkových vzorců.

Mantry představují zvuky a tóny, jejichž původ se váže s jistou kulturou. Jsou spojovány s duchovností a jejich cílem je osvobození mysli od myšlení s dosažením vnitřního míru.

Základní mantry, které by ste zaručeně měli znát v józe

Mantra Om:

"Om"

Základem "Om" je spojení písmen AUM

Om není jen takový obyčejný zvuk, Om je vlnou vesmíru. Říká se, že Om bylo prvním zvukem, který doprovázel vznik vesmíru. Každá část této mantry musí být vyslovována úplně, přičemž by měla být procítěná energie zvuku, který se zvedá z pánevního dna úplně nahoru přes temeno hlavy. Tónovaný zvuk této mantry má údajně vliv na odblokování čakry na krku, což vede k lepšímu naladění během komunikace s ostatními lidmi. Zvuk Om je považován za posvátný v hinduismu, buddhismu, sikhizmu a džinizmu.

Léčivá Mantra Shanti / Mantra míru:

"Om Shanti, Om Shanti Om Shanti’

Tyto mantry se označují také jako zpěv pro mír. Její využití má vliv na využívání většího míru v našich životech. Mantry přinášející mír mají svou delší i kratší verzi. Jejich původ je v hinduismu. Považují se za modlitby provázející náboženské rituály.

Mantra Gayatri:

"Om bhūr bhuvaḥ suvaḥ
tatsaviturvareṇyaṃ
bhargo devas.."

Jedna z nejstarších sanskrtských manter. Mluví o jednotě všech stvoření navzdory jejich různým formám. Její zpěv vyvolává světlo Slunce a napomáhá překonávat utrpení. Tuto mantru as ní spojené verše poznal i samotný Budhha. Mantra věnovaná bohyni Gayatri má velký význam jako součást hinduistických obřadů.

Mantry vzývání ke Ganéša

"Om gan ganapathaye namo namaha
Shri sidhivinayaka namo namaha
Ashta vinayaka namo namaha
Ganapathi bappa moraya
...."

Ganéša (Ganesh) je považován za boha moudrosti a úspěchu, ale i odstraňovače překážek. Je považován za patrona umění a věd. Jeho původ je vázán s hinduistickým náboženstvím. Ve spojení s touto božskou bytostí je využívaných několik manter. Mantry věnované vzývání Ganéša, které jsou zpívané se skutečnou oddaností, mají sílu přinášet pozitivní výsledky a odvracet potíže. Napomáhají k dosažení vytoužených úspěchů.

Ať se rozhodnete pro jakoukoli mantru, vězte, že pokud je přednášena skutečně ze srdce, tak vám do života přinese jen samé krásné věci.

Ashtanga Invokace

Om

Vande gurunaam chaaranara vinde

Sandar shita swaatma sukhava bhode

Nishrey yase jaangalika yamane

Samsara haala hala moha shantye

Abahu purusha karam

Shankha chakraasi dharinam

Sahasra shirasam shvetam

Pranamaami patanjalim

Om

Anglický překlad:

„I worship the Guru’s lotus feet, awakening the happiness of the Self revealed. Beyond comparison, acting like the jungle physician to pacify delusion from the poison of existence.

To Patanjali, an incarnation of Adidesa, white in color with 1000 radiant heads, human in form below the shoulders holding a sword (discrimination), a wheel of fire (infinite time) and a conch (divine sound) – to him, I prostrate.“

Om saha naa vavatu

Saha nau bhunaktu

Saha viiryam

Karavaa vahai

Tejas vinaa vadhiita mastu ma

Vidvishaa vahaihi

Om shnatih shantih shantihi

Anglický překlad:

"May Braham protect us both together. May he Nourish us both together. May we both work together with great energy. May our study be vigorous and effective. May we never jezy each other. May peace, physical, mental and spiritual, be on us forever. Om peace peace peace. "

Surya Namaskar Mantra

OM MITRÁYA NAMAHA

OM RAVAYÉ NAMAHA

OM SÚRYÁYA NAMAHA

OM BHANAVÉ NAMAHA

OM KHAGÁYA NAMAHA

OM PÚŠNE NAMAHA

OM HIRANYAGARBHÁYA NAMAHA

OM MARÍČÁYÉ NAMAHA

OM AADITJÁJA NAMAHA

OM SAVITRÉ NAMAHA

OM ARKÝYA NAMAHA

OM BHASKARÁYA NAMAHA

OM ŠRÍ SAVITRÁ SÚRYA NÁRÁJANÁJA NAMAHA

OM MANI PADME HUM MANTRA

Om Lokah Samastah Mantra

OM LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU

Asato Mantra

ASATÓ MÁ SAT GAMAJÁ

TAMASÓ MÁ DŽJÓTIR GAMAJÁ

MRTJÓR MÁ AMRTAM GAMAJÁ