Proč techniky všímavosti mindfulness pomáhají snižovat stres

V posledních letech se stále stále častěji na našich životních cestách setkáváme se stresem, spěchem se, nedostatkem volného času ... naše rychlá doba nás stále více a více vystavuje nepříjemným situacím a pocitem způsobujícím úzkosti. Zrychlený svět plný stresu způsobil ve společnosti takříkajíc "revoluci" objevování i jiné stránky zdraví jak je jen to fyzické. Je skutečnou radostí vidět a vnímat, že naše společnost začíná přikládat větší a větší pozornost duševním stránkám zdraví člověka. Právě díky narůstající pozornosti věnované psychické pohodě a mentálnímu zdraví se začínáme setkávat s (už dost populárním) pojmem "mindfulness".

CO ZNAMENÁ POJEM MINDFULLNESS?

co znamena mindfulnes

Zdroj foto: Manduka

Co se za tímto slovo skrývá? Dokáže ho praktikovat každý z nás? Jaké jsou způsoby praktikování mindfulness v našem každodenním životě?

Pojďme společně za tyto otazníky doplnit odpovědi.

"Když se příliš ocitneme v zaneprázdněnosti světa, ztratíme vzájemné spojení - a sami se sebou." - Jack Kornfield

Minulost nezměníme a budoucnost nelze předvídat. Jediné, na čem skutečně záleží, se děje ZDE a TEĎ. Vše plyne v přítomném okamžiku, který si žádá, aby byl plně vnímán a prožívaný. Přítomnost. Základ mindfulness spočívá právě v ní.

"Nejlepším způsobem, jak zachytit okamžiky, je věnovat jim pozornost. Tak budeme trénovat mindfulness."- Jon Kabat- Zinn

Pochopit principu mindfulness není vůbec těžké. Jeho podstata je v skutku jednoduchá, prostá a nese do našeho života nádherné poselství. Co označuje pojem "mindfulness"?

 • Mindfulness je všímavost naší mysli upřena na to, co se děje v přítomném okamžiku.
 • Mindfulness je maximálně soustředění se na přítomnost, aniž by naše myšlenky ubíhaly do reflektování minulosti, či předvídání budoucnosti.
 • Mindfulness je vědomé vnímání přítomného okamžiku a jeho vědomé prožívání.

Nezabývat se minulými události, netrápit se nad těmi budoucími a naplno se věnovat jen tomu, co probíhá právě TEĎ by se mohlo zdát ba přímo triviální, až na nepříjemnou skutečnost, že se velmi často z vnímání přítomnosti vychylujeme. Naše mysl utíká, ztrácíme kontakt se svým tělem a velmi rychle dokážeme být znovu a znovu ponořeni do myšlenek o něčem, co se již stalo, nebo se trápíme nad budoucností. A to nám na kvalitě našeho vnitřního klidu a životního štěstí absolutně nepřidává.

Mindfulness je základní lidská schopnost být plně přítomen, vědom si toho, kde jsme a co děláme, a ne příliš reaktivní nebo ohromen tím, co se děje kolem nás. Všímavost a schopnost soustředit se na přítomnost kvete od základů v každém z nás, je jen na nás, jak moc a jak často je začneme praktikovat, rozvíjet, zapojovat do našeho života a zlepšovat tak celkovou kvalitu našeho bytí.

"Žij přítomným okamžikem. Pouze tento přítomný okamžik je život."- Thích Nhat Hanh

Všímavost není zvláštní super-schopnost, kterou musíme získat. Je to super-schopnost, kterou jsme od života obdařen všichni a která nám umožňuje žít život naplno a nejkvalitnější jak se jen dá. Už nyní máme kapacitu být přítomni a nevyžaduje si to od nás změnu toho, kým jsme. Podstata mindfulness je mnohem větší než jen jeho praktikování. Přináší vědomí a péči do všeho, co děláme.

"Ať jste kdekoliv, buďte tam úplně." - Eckhart Tolle

JAKÉ PŘINÁŠÍ MINDFULLNESS DO NAŠEHO ŽIVOTA VÝHODY?

Blog: Popis cviků na odbourání stresu

Především nám umožňuje žít život přesně takový, JAKÝ JE a přesně tehdy, když skutečně probíhá - TEĎ. Ne včera, ani zítra. Díky mindfulness prožíváme to, na čem skutečně záleží. Mindfulness nemá ve své podstatě ani jedno negativum, ba naopak nabízí pestrou paletu pozitiv:

 • eliminuje v našem životě stres
 • zvyšuje naši výkonnost
 • rozvíjí kreativitu
 • umožňuje nám získávat přehled o situaci
 • zabraňuje úzkosti spojené s minulostí nebo strachem z budoucích událostí
 • získáváme vědomost prostřednictvím pozorování naší mysli
 • zvyšuje naši pozornost věnovanou blahu našich blízkých
 • učí nás být v nekomfortných situacích klidnějšími, opatrnějšího
 • rozpoznává a kultivuje to nejlepší z toho, kým jsme jako lidé.

JAK TRÉNOVAT MINDFULLNESS?

mindfulnes cviceni

zdroj foto: Pixabay

 • Určitě asi nejednoho z vás překvapeni, že tím nejzákladnějším způsobem jako ve svém životě praktikovat plné vnímání přítomného momentu je meditace.
 • Mindfulness dokážeme v různých situacích vědomě trénovat a uskutečňovat i prostřednictvím soustředění se na svůj dech. Pokud se například dostaneme do situace, která nám způsobuje stres, strach, zda obavy (všechny obavy a strach pramení z našich představ, "co by se mohlo stát, pokud ...."), díky soustředění se na dýchání lépe procítíme přítomen moment a fakt, že žádná z našich obav a strachů se právě tady a teď nekoná.
 • Jedním ze skvělých způsobů, jak plně věnovat svou pozornost přítomnosti je kreativní činnost. Zda je to pečení, kreslení, psaní, projekt do práce ... když věnujete všechnu svou energii do tvoření něčeho nového, nemáte čas svou mysl zaměstnávat nesmyslnými myšlenkami vracejícími se do minulosti, či představujícími budoucí scénáře.
 • Nelze opomenout pohyb a fyzickou aktivitu, protože být plně zaměřen na Asan v józe, či vnímání okolní přírody během běhu, nám dává možnost prociťovat to, co se kolem nás děje právě teď (a jaké krásné a neopakovatelné to vše právě teď je).

"Jediným způsobem, jak žít, je přijmout každou minutu jako neopakovatelný zázrak." - Tara Brach

Naše mindfulness tipy na závěr: to, co se může zdát zpočátku těžké, bude o pár týdnů pro vás už přirození součástí života.

Jediný způsob jak se k tomu dopracovat je ZAČÍT vnímat přítomnost tady a teď. Meditace, dechové techniky, kreativita, zda pohyb jsou skvělými pomocníky. Velmi nás potěší, když vám na mindfulness cestě pomohou i naše další praktické články a to:

 

 

mindfulnes pomucky