Květ života jako pravzor vesmírné geometrie

květ života

Květ života jako Pravzor vesmírné geometrie

Odpradávna se lidstvo pokoušelo na různých úrovních poznání a kultury rozluštit otázku zda existuje v přírodním koloběhu nějaká přesná zákonitost. Vědci různých disciplín se pokoušeli zajít ve svých bádáních ještě dál a pokoušeli se tuto zákonitost i exaktně definovat. Napříč nabytým poznatkům lze za Pravzor vesmírné geometrie považovat Květ života.

Bádání za prvními vyobrazeními Květu života nás zavedou až do egyptského chrámu Osiris z doby před 6 000 lety. Podle nedávných výzkumů prvé Květy života nebylo možné vytvořit dříve než v roce 535 před naším letopočtem. Způsob vyobrazení prvních Květů života je opravdu fascinující. Květy života nebyly vytesané do skály, ale buď spálené nebo vykreslené s vysokou přesností červeným okrem na žulu - pravděpodobně jde o vyobrazení vševidoucí oka boha Ra. Vyskytuje se také v mnoha kulturách a náboženstvích.

Jak si nakreslit vlastní Květ života?

Květ života je geometrický symbol. Tento symbol se skládá z devatenácti navzájem se překrývajících kruhů. Překrývající se kruhy však musí být od sebe rovnoměrně vzdáleny. Vzor tvořen kruhy vytváří obrazy dokonale symetrických květů. Počátkem je kruh ve středu, ve kterém se odráží základní geometrická struktura, která symbolizuje základní zdroj života - dělení buňky. Kromě základního symbolu existují variace Květu života - lze zmínit dizajn se sedmi kruhy.

Esence Květu života

Samotný odkaz Květu života spočívá v pravidelném opakování - cyklech stvoření. Podle tohoto symbolu veškerý život pochází z jednoho singulární zdroje, který představuje kruh uprostřed vzoru.

Dva hlavní proudy použití Květu života

Architektem, umělcem a filozofem byla již v minulosti známá harmonie, proporcionalita a dokonalost formy Květu života. Postupně se vytvořily dva hlavní proudy práce s tímto pravzorem - mystický a vědecký. Mystická cesta se zaměřuje na použití Květu života při meditaci s cílem zlepšení psychického stavu cvičícího, zatímco vědecká je zaměřena na exaktní aplikaci tohoto pravzoru - lze zmínit práci Leonarda da Vinci při odvození pěti pevných látek, jakož i Zlatého poměru Phi.

Všudypřítomnost Květů života

Pravzor Květů života nás obklopuje bez ohledu na to zda si to uvědomujeme nebo ne. Název "Květ Života" totiž nepramení z květinových obrazců, ale z cyklu ovocného stromu. Při pozorování tohoto cyklu vidíme, že na stromě rostou květní pupeny, které se postupně promění na ovoce. Ovoce ukrývá semeno, ze kterého se vytvoří nový strom. Odkaz Květu života je opravdu úžasný a odhaluje v sobě zázrak Života samotného. :)

Viz více produktů se znakem Květ života.

květ zivota vzor vyznam