Co je tachyonová energie a základy, co byste měli o tachyone vědět

tachyonove produkty energie

Koncem 70. let se ve fyzice začalo mluvit o dvou jevech: Tachyonová energie a Energie nulového bodu. Pojem Tachyon vychází z řeckého ταχύς or tachys, znamenající "rychlý". Poprvé ve vědecké teorii tento pojem aplikoval Gerald Feinberg v roce 1967 ve svém díle "Possibility of Faster-Than-Light Particles" (možnost částic rychlejších než světlo). Zmínky o částicích rychlejších než světlo se však objevily v historii už dříve.

"Energie nulového bodu se dá popsat jako oceán. V tom případě je Tachyon kapka v oceánu."

Klasická definice popisuje TACHYONY jako všudypřítomné částice pohybující se rychlostí větší než světlo. Samotné částice nedisponují žádnou frekvencí a nelze je nazvat ani čistě "energií" v pravém slova smyslu. Druhý pojem, energie nulového bodu, je přítomna v celém vesmíru, nemá žádnou formu, je rychlejší než světlo a obsahuje dokonalý potenciál všeho. Energie nulového bodu se dá popsat jako oceán. V tom případě je Tachyon kapka v oceánu. Základní vlastností Tachyonu je interakce s formami, které se pohybují pomaleji než rychlost světla - čili většina forem na Zemi. Prakticky při střetu částic s pomalejší frekvencí, působí Tachyon na tyto formy (např. naše tělo) jako katalyzátor. Výsledkem interakce s Tachyony je čerpání potřebné energie k uvedení do vyšší formy rovnováhy jak na fyzické tak i duchovní úrovni. Hlavní výhodou tachyonove energie je, že dodává pouze tolik, kolik je potřeba. Proto lze říci, že při správném používání je tachyonová energie i poměrně bezpečná. Oproti jiným formám energie není možné "předávkování" Tachyonu.

Průvodním efektem mohou být intenzivnější pocity a emoce, které se dostávají ven nebo proces detoxifikace. Ačkoli používání tachyonovych produktů zvládne téměř každý, vždy třeba brát ohled na svůj aktuální stav a intuitivní přistupovat k procesu léčení prostřednictvím tachyonove terapie. Trpělivost a postupné dávkování má mnohem blahodárnejší vliv než šoková terapie. Pokud je určitá nemoc výsledkem dlouhodobého nesprávného fungování, nemůžeme za noc očekávat zázraky. Když se zamyslíme, uvědomíme si, že tachyonová energie, která je všude kolem nás zde musí zákonitě působit od nepaměti.

Co je to proces tachyonizace

Každá přírodní forma má svůj určitý potenciál. Představme si, že bychom nyní ten potenciál dokázali znásobit a to rovnou na 1 580 000%! To dělá proces Tachyonizácie s přírodními materiály, pomocí změny struktury na sub-molekulární úrovni. Tachyonizace trvá 14 dní, po kterých se z předmětu stává permanentní vysílač tachyonove energie v určitém dosahu. Tachyonizované křemíkové disky nebo Silica disky vyzařují zhuštěnou tachyonovou energii zhruba do dálky 2m. Ne všechny materiály jsou však vhodné na tachyonizaci. Musí se jednat pouze o přírodní produkty. 

Tachyonoizované materiály si svůj potenciál již nechávají navždy, takže se nemusíte bát o expiraci. Stejně jako rádio bude stále přijímat zvuk aniž byste ho každý rok museli měnit, i tachyonovou produkty jsou permanentními anténami.

Video o procesu Tachyonizace od Davida Wagnera, tvůrce tachyonové komory:

 

Používání tachyonizovaných produktů může:

  • Vyvolat přirozenou detoxifikaci organismu
  • Zvýšit úroveň fyzické energie a vnímavosti
  • Zlepšit vstřebávání a metabolismus minerálů a výživných látek
  • Má pozitivní účinek na činnost centrálního nerovné systému a funkcí mozku
  • Může vzbudit pocit větší energie organismu

Ako funguje tachyonová energie?:

Dnes už i moderní fyzika potvrzuje, že naše tělo se neskládá pouze z materiální hmoty, ale naší integrální součástí jsou i jemnohmotné, okem téměř nepostřehnutelné energetická pole. Každá forma má svou vibraci. Rozdílná rychlost vibrace je to, co určuje odlišné vlastnosti (barva, tvar, pevnost ...). Různé nauky používají odlišné pojmenování jako aury, jemnohmotná těla, energetické obaly apod. To co je spojuje, je jejich spojení s všudypřítomnou energií nacházející se všude kolem nás. Vše se vším je vzájemně propojeno. V teorii tachyonové energie se pro propojení s kosmickou energií používá pojem "Energetické kontinuum". Lze si ho představit jako tunel nebo pole ve kterém dochází k pohybu energie. Původně veškerá tato energie pochází z jednoho jediného bodu. Tento bod nazýváme "Bod nulové energie". To co nás s tímto bodem spojuje prostřednictvím energetického kontinua je právě tachyonová energie. Tato energie má stejné vlastnosti jako nultý bod, s tím rozdílem, že je strukturalizovaná.

Oproti všem ostatním známým formám energií (fotonová, orgonovým, rádionická apod.) její unikátnost spočívá v tom, že není ovplyvňovaná žádnou z nich. Znamená to, že ani naše myšlenky, gravitace, pocity nebo jiné energie nemění podstatu jejího fungování. Obsahuje veškerý potenciál na uvedení forem do původního stavu. Právě v strukturalizaci tkví hlavní projev na všech formách.

Jde o základní vlastnost tachyonové energie, která nám pomáhá vracet se zpět do souladu se vším kolem nás. Správně uspořádané struktury umožňují průchodnost a tok energie, která vyživuje naše těla, rostliny, zvířata a všechny ostatní formy ve vesmíru. Vyplývá nám z toho, že pro nalezení správného, ​​zdravého stavu je třeba hledat příčiny disharmonie nebo zablokovaných struktur. Přirozeným stavem je volné proudění energie ve všech směrech. V čem tedy spočívá význam materiálů, které prošly procesem tachyonizace?

Proces Tachyonizace je oficiálně patentován. David Wagner je jediný člověk, který rozumí a zná tajemství tohoto procesu a proto si ho i přísně hlídá, podobně jako Coca-Cola. Samozřejmě tachyonizace se nesetkala vždy s nadšením a našli se i lidé, pro které představovala hrozbu. Osobně vzpomínal, že byl i terčem několika útoků a proto se rozhodl pojistit si toto tajemství tak, aby vždy bylo dostupné celému lidstvu. V počátcích výzkumu se, jak to bývá zvykem ani jemu nepodařilo napoprvé uspět. Po několika nezdařených pokusech se mu podařilo nalézt způsob jak v průběhu 14 dní přeměnit základní strukturu přírodních látek na antény tachyonovou energie v tachyonove komoře.

Úmyslně vzpomínám přírodní materiály, protože pouze ty jsou schopny se transformovat na vodiče tachyonove energie. U umělých látkách to možné není. Proto si třeba dávat i pozor, jaké druhy produktů někteří prodejci nabízejí pod značkou Tachyon. Přestože je proces tachyonizace tajemstvím, je možné si přiblížit aspoň, co tachyonizace není. Proces není postaven na bázi frekvence, rotace ani přenosu. Nepoužívá zvuk, vakuum, modlitbu, fotony, křišťály, orgonovou energii, magnety ani SE5. Jak již bylo zmíněno Tachyonizace vytváří harmonické struktury od fyzické po jemnohmotnou úroveň.

 tachyonove produkty a energie david wagner

Produkty na bázi tachyonové energie: