Proč jsme se rozhodli pro organickou bavlnu

Organická bavlna je bavlna, která je vyráběna a certifikována podle ekologických zemědělských norem. Její výroba zachovává zdraví půdy, ekosystémů a lidí využíváním přírodních procesů namísto umělých vstupů. Důležité je, že pěstování ekologické bavlny neumožňuje používání toxických chemikálií nebo GMO (geneticky modifikovaných organismů). Namísto toho spojuje tradici, inovaci a vědu, aby byly prospěšné pro společné životní prostředí a podporovaly dobrou kvalitu života všech.

Přestože organická bavlna je v těchto dnech jistě vyhledávanější, zůstává vzácnou komoditou, která představuje méně než 1% celosvětové produkce bavlny. Drtivé tři čtvrtiny z toho pochází z Indie, která vyrábí více organické bavlny než kterákoli jiná země. Bavlna se vyrábí jedním ze dvou způsobů: buď vypěstována do sucha nebo zavlažována. Suchá bavlna se v letních měsících spoléhá na přirozené srážky, zatímco zavlažovaná bavlna je napájena vodou čerpanou z řek nebo podzemních zdrojů.

K vyprodukované 0,5 kila bavlny je potřeba cca 3500 litrů vody a je velmi náročná na pesticidy a hnojiva. Tričko ze 100% bavlny váží tolik, co hmotnost pesticidů, které byly použity k pěstování bavlny, ze které je vyrobeno. Podobně jako konvenční bavlna, i organická bavlna roste ve vodě, i když organická bavlna využívá více nebo méně vody než běžná bavlna. Podle neziskové organizace Textile Exchange se odhaduje, že 70% až 80% organické bavlny je zavlažována deštěm.

Mějte na paměti, že jak se plodina pěstuje, je jen část rovnice. I když je textilie vyrobena z ekologicky vypěstované bavlny, jak se výrobek vyrábí - proces, který zahrnuje barvení a konečnou úpravu - také může být zdrojem chemického kontaktu a znečištění.

Viz naši infografiku, kde můžete poznat celý řetězec kroků a lidí, kteří jsou do pěstování zapojeni. Zamysleme se nad všemi možnými konsekvencemi ...

obleceni z organicek bavlny