Transformujte svou mysl a tělo pomocí Jivamukti jógy

Sharon Gannon a David Life jsou spoluzakladateli Jivamukti jógy, jednoho z nejpopulárnějších a nejznámějších jógových stylů na světě. Oba jsou vysoce uznávaní učitelé jógy a duchovní vůdci, kteří zasvětili svůj život šíření poselství jógy a její transformační síly.

Sharon Gannon se narodila v Pensylvánii v USA v roce 1951. K józe ji přivedla v mládí její matka a později začala studovat u renomovaných učitelů jógy jako Swami Nirmalananda a Pattabhi Jois. V 80. letech se Sharon přestěhovala do New Yorku a začala vyučovat jógu. Rychle se stala známou svým dynamickým a inovativním stylem výuky, který spojoval ásanu (jógové pozice), pránájámu (dechová praktikování) a meditaci s hudbou, poezií a filozofií.

David Life se narodil v Michiganu v USA v roce 1950. Předtím, než na začátku 80. let objevil jógu, byl hudebníkem a umělcem. Davida okamžitě zaujaly duchovní a filozofické aspekty jógy a začal studovat u Sharon Gannon. Společně vyvinuli metodu Jivamukti Yoga, kterou v roce 1986 představili světu.

Název Jivamukti je odvozen ze sanskrtských slov „jiva“ (individuální duše) a „mukti“ (osvobození) a praktikování je zaměřeno na duchovní osvobození a soucit se všemi bytostmi. Jivamuti jóga je cesta k osvícení/probuzení soucitem ke všem živým Bytostem.

Filozofie Jivamukti jógy je založena na pěti hlavních pilířích

jivamukti

foto: Martina Procházková (archiv)

 • Ahimsa: Tento princip zdůrazňuje nenásilí a soucit vůči všem živým bytostem, včetně zvířat a životního prostředí. V Jivamukti józe se praktikující snaží žít život bez ubližování a vyhýbat se ubližování jakékoli bytosti.

 • Bhakti: Bhakti znamená oddanost nebo lásku k božskému. Tento princip zdůrazňuje důležitost rozvíjení vztahu s vyšší silou nebo božským vědomím a snaha spojit se s ním prostřednictvím modlitby, meditace a jiných duchovních praktik.

 • Dhyana: Dhyana znamená meditace. Tento princip zdůrazňuje důležitost pravidelného meditačního praktikování pro kultivaci vnitřního klidu, všímavosti a sebeuvědomění.

 • Nada: Nada znamená zvuk nebo vibrace. Tento princip klade důraz na používání zvuku a hudby při cvičení jógy, včetně zpěvu a zpěvu, na spojení s božským a kultivaci vnitřního klidu.

 • Šastra: Šastra znamená písmo nebo posvátné texty. Tento princip klade důraz na studium filozofie jógy a posvátných textů, jako jsou Bhagavadgíta a Jóga sútry Pataňdžaliho, aby se prohloubilo pochopení jógy a jejího učení.

Tyto principy jsou vetkány do celého fyzického praktikování ásan, které jsou určeny k pročištění těla a uklidnění mysli.

Praktikování Jivamukti jógy

Jednou z charakteristických rysů Jivamukti jógy je její důraz na hudbu a zpívání. Hodiny obvykle začínají zpěvem a zahrnují hudbu během praktikování s cílem spojit studenty s jejich emocemi a pomoci jim uvolnit jakoukoli negativní energii, kterou mohou držet.

Na hodinách Jivamukti se hudba používá k vytvoření podpůrného a povznášejícího prostředí, jakož i ke zlepšení duchovního zážitku z praktikování. Hudba může sahat od tradičních indických zpěvů, jako je kírtan, až po současné melodie, které odrážejí témata třídy. Začleněním hudby Jivamukti jóga vytváří jedinečnou a dynamickou atmosféru, která stimuluje fyzické i duchovní aspekty praktikování.

Zvuk také hraje důležitou roli v Jivamukti józe pomocí manter nebo posvátných slabik, které se během praktikování zpívají. Věří se, že mantry mají silnou vibrační energii, která dokáže probudit vnitřní já a zlepšit duchovní zážitek. Zpívání manter může také pomoci soustředit mysl, snížit stres a zvýšit pocity pohody.

Jivamukti jóga kromě hudby a manter zahrnuje také použití zvukových misek a jiných nástrojů k vytvoření meditativní atmosféry. Předpokládá se, že zvukové misky mají léčivý účinek na tělo, mysl a ducha, protože vibrace produkované miskami mohou vyrovnávat energetická centra v těle a podporovat relaxaci.

Jivamukti jóga kromě praktikování ásan zahrnuje také prvky pránájámy (práce s dýcháním), meditace a filozofického studia. Učitelé zahrnují do lekcí čtení z duchovních textů a povzbudit studenty, aby prozkoumali své vlastní duchovní přesvědčení a praktiky. Na stránkách Jivamuktiyoga můžete nalézt téma spiritual talku pro daný měsíc.

Vychází se z prastarých textů a dávají se do současného kontextu.

Nejčastěji se čerpá od tří hlavních inspirátorů Jivamukti jógy:

 • Shri Brahmananda Sarasvati - učitel jógové psychologie
 • Swami Nirmalananda - který poskytl Sharon a Davidovi vysvětlení k mantru Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Překlad v Jivamukti k této mantry je:

"Ať jsou všechny bytosti na všech úrovních šťastné a svobodné."

A k tomuto štěstí a svobodě přispíváme i my každou naší myšlenkou, slovem a činem.

 • Shri Pattabhi Jois - který inspiroval jejich asanovou praxi, podle které se asanová praxe - vinjása skládá v duchu inteligentní vinjása kramy a asanové asistence, které jsou v Jivamukti přítomny.

Začlenění Jivamukti jógy do vaší praxe

Existuje několik technik, které lze použít k vyvážení a aktivaci různých čaker v těle během praktikování Jivamukti jógy.

V Jivamukti józe se věří, že každá asana (póza) stimuluje a vyrovnává energetická centra v těle nebo čakry. Celkem existuje sedm čaker a každá je spojena se specifickými fyzickými, emocionálními a duchovními vlastnostmi. Jivamukti jóga zahrnuje praktikování, které jsou specificky zaměřeny na vyvážení a aktivaci těchto čaker.

 • Kořenová čakra: Kořenová čakra, neboli Muladhara, se nachází ve spodní části páteře a je spojena s uzemněním a stabilitou. Pro aktivaci této čakry lze praktikovat pózy, jako je předklon ve stoje (Uttanasana), bojovník I (Virabhadrasana I) a předklon v sedě (Paschimottanasana).
 • Sakrální čakra: Sakrální čakra nebo Svadhisthana se nachází v dolní části břicha a je spojena s kreativitou a smyslností. Pro aktivaci této čakry lze praktikovat pózy, jako je svázaný úhel (Baddha Konasana), nízký výpad (Anjaneyasana) a předklon v sedě s kroucením (Ardha Matsyendrasana).
 • Čakra solar plexu: Čakra solar plexu, nebo Manipura, se nachází v horní části břicha a je spojena s osobní silou a sebedůvěrou. Pro aktivaci této čakry lze praktikovat pozice jako loď (Navasana), deska (Phalakasana) a bojovník III (Virabhadrasana III).
 • Srdeční čakra: Srdeční čakra nebo Anahata se nachází ve středu hrudníku a je spojena s láskou a soucitem. Pro aktivaci této čakry lze praktikovat pózy, jako je póza velblouda (Ustrasana), pozice mostu (Setu Bandhasana) a pozice krávy (Gomukhasana).
 • Krční čakra: Krční čakra nebo Vishuddha se nachází v krku a je spojena s komunikací a sebevyjádřením. Pro aktivaci této čakry lze praktikovat pozice jako rybí (Matsyasana), stojan na ramena (Sarvangasana) a pluh (Halasana).
 • Čakra třetího oka: Čakra třetího oka, nebo Ajna, se nachází mezi obočím a je spojena s intuicí a vnímáním. Pro aktivaci této čakry lze praktikovat pozice, jako je dětská póza (Balasana), pes hlavou dolů (Adho Mukha Svanasana) a meditace vsedě.
 • Korunní čakra: Korunní čakra nebo Sahasrara se nachází na vrchu hlavy a je spojena s duchovním spojením a osvícením. Pro aktivaci této čakry lze praktikovat pozice jako stoj na hlavě (Sirsasana), lotos (Padmasana) a pozice mrtvoly (Savasana).

button-newsletter-blog2cz

Příklad technik specifických pro čakru solar plexu:

Hlavní práce: Čakra solar plexu, která se nachází u pupíku, je spojena s elementem ohně a trávicím systémem. Praktikování k posílení jádra, jako je plank, póza na lodi a kliky, mohou pomoci stimulovat a vyvážit tuto čakru.

Twist: Pozice, jako je otočení páteře v sedě a zkroucený trojúhelník, může pomoci detoxikovat trávicí systém a stimulovat čakru solar plexu.

Vizualizace: Během meditace si vizualizujte žluté světlo vyzařující z oblasti solar plexu, které představuje element ohně a sílu a sebedůvěru spojenou s touto čakrou.

Zpívání: Bija mantra spojená s čakrou solar plexu. Zpívání tohoto zvuku během meditace nebo během praktikování může pomoci vyrovnat a aktivovat čakru.

Jivamukti jóga nabízí jedinečný a dynamický přístup ke cvičení jógy, který zahrnuje prvky hudby, filozofie a spirituality. Začleněním technik pro vyvážení a aktivaci čaker mohou studenti prohloubit svou praxi a kultivovat větší pocit fyzické, emocionální a duchovní pohody.

Studium Jivamukti jógy obnáší

 • Učitelský kurz 300 hodin (dnes jsou i kratší formy 75 hodin, díky covidu a online možnostem),
 • na 300 hodinový kurz navazuje 500 hodin - Jivamukti Apprenticeship Training - nástavba s vybraným mentorem.

Jógová studia Jivamukti dnes najdeme v Německu, Norsku, Francii, Lucemburku, Švýcarsku, Španělsku, Portugalsku, Rusku, Mexiku a USA.
K čakrám nebudu moc psát, jelikož tady jste si dali své vysvětlení a návod, ale existuje výborné video od Sharon Gannon nazvané CHAKRA BALANCING.
 

Garantem článku je Martina Procházková, která absolvovala měsíční Učitelský kurz 300 hodin v roce 2009 v Omega Institutu v Rhinebecku New York s Davidem a Sharon v roce, kdy zemřel Patthabi Jois a to byl poslední TT, kdy oba učili na tomto tréninku. Nástavbu 500 hodin absolvovala 3 měsíce v Jivamukti Yoga School v New Yorku v roce 2014. Martina stojí za známým festivalem Prague Spirit Festival. Více na: https://praguespiritfestival.com/