Základní pojmy a slovník meditace

Adžna čakra
Šestá primární čakra, také známá jako „třetí oko“ nebo „oko mysli“, se nachází ve středu čela. Je spojena s intuicí, moudrostí a vnímáním.
Anahata čakra Čtvrtá primární čakra, také známá jako „srdeční čakra“, se nachází ve středu hrudníku. Je spojena s láskou, soucitem a emocionální rovnováhou.
Anapanasati Forma meditace všímavosti, která se zaměřuje na dech.
Bhavana Kultivace nebo rozvoj specifického duševního stavu nebo kvality.
Čakra Jedno ze sedmi primárních energetických center v těle, které se nacházejí podél páteře.
Dharana
Praxe trvalé koncentrace na jeden objekt nebo bod zaostření.
Dhyana
Praxe trvalé a nepřetržité meditace nebo kontemplativního uvědomění.
Vedená meditace Forma meditace, kde průvodce vede meditujícího celým procesem, často pomocí vizualizace nebo obrazů.
Jhana
Stav hluboké koncentrace a meditativní absorpce.
Kundalini
Forma jógy, která se zaměřuje na probuzení energie ve spodní části páteře a její posunutí směrem vzhůru přes čakry.
Mantra
Slovo nebo fráze, která se opakuje během meditace jako zaměření mysli.
Mudra
Specifická gesta rukou používaná během meditace nebo jógy pro usměrnění toku energie v těle.
Nirvana
Stav osvícení nebo osvobození z koloběhu znovuzrození.
Samadhi
Stav hlubokého meditačního pohlcení, charakterizovaný splynutím individuálního já s univerzálním vědomím.
Samatha Forma meditace, která se zaměřuje na rozvoj koncentrace a všímavosti.
Vipassana
Forma meditace, která se zaměřuje na vhled a sebeuvědomění.
Jóga Duchovní a fyzická praxe pocházející ze starověké Indie, která zahrnuje meditaci, držení těla a dýchací techniky.

 

Poznejte vše na téma meditace